Index | Contact | Galerie | VOF | Papyrus | Leverings voorwaarden | webwinkel

 

                                  

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

PAPYRUS COMPANY / MICHAEL VAN OLFFEN

1. Op iedere bestelling en levering zijn de hiernavolgende algemene voorwaarden van toepassing. Bij bestelling verklaart de klant met deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan.

2. Bestellingen kunnen telefonisch, per fax of via de internetsite worden opgegeven, maar zullen pas na schriftelijke bevestiging worden verwerkt. Hiervoor kan de klant een bestelformulier aanvragen of uitprinten van de internetsite.

3. Na bevestiging zal de bestelling door ons verwerkt worden, en binnen de nader overeen te komen tijd geleverd worden.

4. De levering kan op drie verschillende manieren geschieden:
- De producten kunnen op ons adres tegen contante betaling afgehaald worden, op een nader af te spreken tijdstip.
- De producten kunnen door ons onder rembours door heel Nederland worden verzonden. De productprijs en de rembourskosten zullen door de klant aan de postbode betaald worden. De rembourskosten komen voor rekening van de klant, en bedragen ongeveer 7,=, afhankelijk van het formaat van het bestelde product.
- De producten kunnen door ons verzonden worden, na betaling van de klant op onze bankrekening. De klant kan het bedrag inclusief de genoemde verzendkosten overmaken op: 32.95.72.318 t.n.v. Michael van Olffen / Papyrus Company te Rotterdam. Nadat wij het verschuldigde bedrag op onze rekening hebben staan, zullen wij overgaan tot verzending van de producten.

5. De Papyrus Company zal de producten met zorg en naar beste kunnen verpakken, om beschadigingen te voorkomen. Mochten er toch beschadigingen optreden aan de producten of aan zaken van derden, dan aanvaardt Papyrus Company geen enkele aansprakelijkheid voor deze schade.

6. Producten kunnen slechts na overleg geretourneerd worden binnen een termijn van 14 dagen na poststempel. De hierbij komende verzendkosten zullen voor rekening van de klant komen.

7. De prijzen op onze website zijn inclusief de B.T.W. voor particulieren. In de genoemde aanbiedingen en offertes zijn de prijzen exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

8. Voor producten die na afspraak aan een klant zijn verstrekt ter bezichtiging, behoudt Papyrus Company zich een eigendomsvoorbehoud voor.

9. Papyrus Company aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele druk- of zetfouten, alsmede voor niet-beschikbaarheid van de producten. Papyrus Company benadrukt dat de te leveren producten in detail kunnen afwijken van de getoonde afbeeldingen, aangezien elk product origineel is.

10. Papyrus Company aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (letsel-) schade, veroorzaakt door een van de geleverde producten. Papyrus Company benadrukt dat de producten slechts dienen ter decoratie, en is niet aansprakelijk voor een verkeerd gebruik van de producten en de schade die hieruit voort zou kunnen komen.

11. Papyrus Company is niet aansprakelijk voor eventuele overmacht.